Speciální třída

NÁZEV PROJEKTU
Speciální třída

 

Předkladatelé:

Pavel Milec

Richard Tirpák

Julie Sušická

 

POPIS NÁVRHU PROJEKTU
1. Lokalita – přesné určení místa, kde se projekt má realizovat (místo, ulice, č. pozemku, č. popisné)

 

Základní škola Chomutov, Školní 1480, Učebna třídy 7.D pro žáky s SPU

 

2. Odůvodnění návrhu:

 

Naše škola má od 1. až po 8. ročníky třídy pro žáky s SPU a dalšími poruchami chování a učení. Máme i žáky jinak handicapované a snažíme se je připravovat na život a zjednodušit jim start do života.
Cílem projektu je vybavit tuto třídu pomůckami tak, aby ji mohli žáci i jejich rodiče (i široká veřejnost) v odpoledních hodinách využít k přípravě na vyučování a také nápravě problémů, se kterými se žáci potýkají.
V odpoledních hodinách bychom chtěli tuto vybavenou třídu poskytnout všem, kteří potřebují doučování nebo chtějí za pomoci pedagoga vypracovat zadané úkoly, připravit se na nastávající výuku, anebo potřebují pomoc s výukou a nápravou, která s SPU souvisí.
Třídu bychom tak chtěli doplnit o speciální pomůcky – výukové materiály, kopírku, tiskárnu, laminovací zařízení, scanner, tablet a notebook s programy odpovídajícími potřebám žáků s SPU.
Počítáme s tím, že rodiče i děti budou mít možnost navštěvovat tuto třídu v odpoledních hodinách 1-2x týdně a zdarma.
V současné době je třída vybavena novým nábytkem a disponuje interaktivní tabulí a internetem, viz fotografická příloha. Kapacita třídy je max. 20 osob. Tato třída během dne slouží k výuce žáků s SPU.
Vzhledem k tomu, že je škola v centru města, je dobře dostupná všem obyvatelům města.

 

3. Předpokládané náklady celkem včetně DPH.

Speciální výukové materiály
Kopírka
Tiskárna
Laminovací zařízení
Scanner
Tablet
Notebook + vybavení programy

Celková odhadovaná cena: 73 241,- Kč

 

4. Výše podpory z jiných finančních zdrojů z celkových předpokládaných nákladů včetně DPH.

 

0,- Kč

 

5. Přílohy

Předpokládaná pořizovaná technika

Současný stav třídy