Úprava okolí Filipových rybníků

NÁZEV PROJEKTU
Úprava okolí Filipových rybníků

 

Předkladatelé:
Kateřina Knoblochová

Aleš Melzer
Natálie Horsáková

 

POPIS NÁVRHU PROJEKTU
1. Lokalita – přesné určení místa, kde se projekt má realizovat (místo, ulice, č. pozemku, č. popisné)

 

Chomutov – ulice U Filipových rybníků a přilehlé zelené plochy

 

2. Odůvodnění návrhu:

 

V rámci projektu „Podílej se,“ by si naše třída přála investovat peníze do zvelebení okolí Filipových rybníků. Filipovy rybníky jsou krásné a rozhodně bychom je nechtěli připravit o ten přírodní nádech, kvůli kterému sem ostatně lidé chodí. Přesto však jsme se shodli na několika úpravách, které bychom si přáli udělat.

 

3. Předpokládané náklady celkem včetně DPH.

 

  • Lavičky z masivu –           25 000 Kč (5 000 Kč/kus)
  • Odpadkový koš, dřevěný –           12 000 Kč (3 000 Kč/kus)
  • Štěrk na cestu –           400 Kč/tuna
  • Houpačka z masivu –           14 000 Kč (7 000 Kč/kus)
  • Prolézačka z masivu –           15 000 Kč

 

Celková odhadovaná cena: 68 000,- Kč

 

4. Výše podpory z jiných finančních zdrojů z celkových předpokládaných nákladů včetně DPH.

 

0,- Kč

 

5. Přílohy

Podrobný popis projektu