Airsoftový areál

NÁZEV PROJEKTU
Airsoftový areál

Předkladatelé:
Danek Bitala
Pavel Milec
Tomáš Kačírek
Richard Tirpák

 

POPIS NÁVRHU PROJEKTU
1. Lokalita – přesné určení místa, kde se projekt má realizovat (místo, ulice, č. pozemku, č. popisné)

 

2 možná místa:
Černý vrch (parcelní číslo 3911/4)
Černý vrch (parcelní číslo 3930/4)

 

2. Odůvodnění návrhu:
Jsme žáci ZŠ Chomutov. Jako mnoha mladých lidí máme rádi zbraně a také se od školy rádi občas odpočineme. Proto jsme vymysleli areál pro adrenalinový sport se zbraněmi Airsoft, který by měl stát buď v ulici Černý vrch (parcelní číslo 3911/4), nebo v ulici Černý vrch (parcelní číslo 3930/4) (obě místa viz příloha). Areál bude velký 60m x 60m. Stačilo by koupit jen materiál, který v sobě má 100 palet, 280 prken (včetně oplocení). Celková cena by byla 14 000,- Kč (Včetně hřebíků apod.). Postavení krytů, bunkrů a plotu by obstarali hráči Airsoftu.
V Chomutově a v jeho okolí jsou kluby zabývající se touto volnočasovou aktivitou, které si musí pronajímat volné prostranství od města a obcí.
Postavením areálu by se vyřešil také problém lidí, kteří na Airsoftisti volají policii. Policie tento čas by mohla využít na užitečnější věci.
Obě místa jsou travnatá a přístupná. Nikdo na místa nechodí, a kdyby ano, bude zde plot s nápisem ,,Zde se hraje Airsoft, POZOR NEBEZPEČÍ´´ nebo nápis ,,VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ“. Tyto nápisy by navíc zbavili města odpovědnosti za jakýkoliv úraz zde způsobený.

 

3. Předpokládané náklady celkem včetně DPH.
280 prken (včetně započítaného plotu)
100 palet
Nějaké hřebíky apod.

 

Celková cena: 14 000,- Kč

 

4. Výše podpory z jiných finančních zdrojů z celkových předpokládaných nákladů včetně DPH.

 

0,- Kč

 

5. Přílohy

Budoucí podoba:                                                       Předpokládaný rozpočet

       

Možná místa pro realizaci návrhu:

Airsoft hřiště